Projekty

Implementácia technickej čistoty podľa ISO 16 232 alebo VDA 19.1/VDA 19.2

Implementácia TPM podľa IATF 16 949:2016

Implementácia IATF 16 949:2016 v organizácii

Implementácia QMS podľa ISO 9001:2015

Implementácia ISO/IEC 27 001 - management bezpečnostných informácií

Implementácia ISO 14 001:2015 - management životného prostredia

Implementácia systému BOZP ISO 45 001:2018

Zabezpečenie kvality dodavateľov

Rezidentúra -zastupovanie dodavateľov u zákazníkov

Projektové riadenie podľa APQP resp. VDA RGA

Finančná risk analýza - zníženie plytvania financí v organizácií

Výskum a vývoj umelej inteligencie