Služby

Školenia

Naše školenia organizujeme ako otvorené školenia u nás alebo ako IN-house  u vás .

Konzultácie

Audity zákazníkov OEM

2DP / Run@Rate

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit

Rezidentúra zákazníkov u OEM a Tier 1

Projekty

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa APQP

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa VDA RGA

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit


Otvorené školenia:

Bratislava_________________________________

APQP/PPAP 350 Euro Dátum : 1.-2.10.2019

VDA RGA/VDA 2 350 Euro Dátum : 3.-4.10.2019

VDA 16 250 Euro Dátum : 7.10.2019

VDA 6.5 250 Euro Dátum : 8.10.2019

FMEA AIAG/VDA 2019 280 Euro Dátum :9.-10.10.2019

CQI - 12 Hodnotenie systému nanášania povrchovej úpravy 350 Euro Dátum :14.-15.10.2019

CQI -15 Hodnotenie systému zvárania 350 Euro Dátum :16.-17.10.2019

Core Tools (APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA) 350 Euro Dátum :21.-22.10.2019

ISO 45 001:2018 OHSAS 350 Euro Dátum :23.-24.10.2019

ISO 19 001:2018 250 Euro Dátum :28.10.2019

ISO 14 001:2015 350 Euro Dátum :29.-30.10.2019


Ceny sú uvedené bez DPH

Anotácia školenia bude zasielaná na žiadosť

Na žiadosť alebo keď je termín obsadený vám môžeme poskytnúť školenie u vás vo firme

Cena platí pre 1 účastníka

Minimálny počet účastníkov sú 4

V prípade nenaplnenia otvoreného školenia bude jeho termín presunutý