Služby

Školenia

Naše školenia organizujeme ako otvorené školenia u nás alebo ako IN-house  u vás .Od 16.3.sú školenia organizované len online na platforme Microsoft Teams.(MS Teams).

Konzultácie

Audity zákazníkov OEM

2DP / Run@Rate

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit

Rezidentúra zákazníkov u OEM a Tier 1

Projekty

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa APQP

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa VDA RGA

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit


Otvorené školenia:

Bratislava_________________________________

CQI 8 Viacúrovňový audit procesu 100 Euro 

Dátum : 4.6.2020

Požiadavky BMW Group  2018 - 100 Euro  

Dátum : 5.6.2020

AS9100:2016/AS9100D- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - vývoj produktov

100 Euro Dátum : 8.6.2020

Požiadavky Daimler Group - MBST 2020 100 Euro 

Dátum :9.6.2020

CQI - 12 Hodnotenie systému nanášania povrchovej údržby 100 Euro

Dátum :11.6.2020

AS9120:2016/AS9100B- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel -subdodávatelia materiálov a produktov

100 Euro  Dátum :12.6.2020

AS9110:2016/AS9110C -Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - údržba strojov

100 Euro  Dátum :15.6.2020Ceny sú uvedené bez DPH

Anotácia školenia bude zasielaná na žiadosť

Na žiadosť alebo keď je termín obsadený vám môžeme poskytnúť školenie u vás vo firme

Cena platí pre 1 účastníka

Minimálny počet účastníkov sú 4

V prípade nenaplnenia otvoreného školenia bude jeho termín presunutý