Služby

Školenia

Naše školenia organizujeme ako otvorené školenia u nás alebo ako IN-house  u vás .

Konzultácie

Audity zákazníkov OEM

2DP / Run@Rate

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit

Rezidentúra zákazníkov u OEM a Tier 1

Projekty

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa APQP

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa VDA RGA

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit


Otvorené školenia:

Bratislava_________________________________

CQI 8 Viacúrovňový audit procesu 350 Euro 

Dátum : 1.-2.4.2020

Požiadavky BMW Group  2018 - 500 Euro  

Dátum : 6.-7.4.2020

AS9100:2016/AS9100D- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - vývoj produktov

350 Euro Dátum : 9.-10.4.2020

Požiadavky Daimler Group - MBST 2020 500 Euro 

Dátum :16.-17.4.2020

CQI - 12 Hodnotenie systému nanášania povrchovej údržby 350 Euro

Dátum :20.-21.4.2020

AS9120:2016/AS9100B- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel -subdodávatelia materiálov a produktov

350 Euro  Dátum :22.-23.4.2020

AS9110:2016/AS9110C -Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - údržba strojov

350 Euro  Dátum :27.-28.4.2020Ceny sú uvedené bez DPH

Anotácia školenia bude zasielaná na žiadosť

Na žiadosť alebo keď je termín obsadený vám môžeme poskytnúť školenie u vás vo firme

Cena platí pre 1 účastníka

Minimálny počet účastníkov sú 4

V prípade nenaplnenia otvoreného školenia bude jeho termín presunutý