Služby

Školenia

Naše školenia organizujeme ako otvorené školenia u nás alebo ako IN-house  u vás .

Konzultácie

Audity zákazníkov OEM

2DP / Run@Rate

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit

Rezidentúra zákazníkov u OEM a Tier 1

Projekty

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa APQP

Projektové riadenie na úrovni Tier 1 pre OEM podľa VDA RGA

Implementácia TPM,technickej čistoty,...

Príprava organizácie na IATF certifikační audit


Otvorené školenia:

Bratislava_________________________________

CQI 8 Viacúrovňový audit procesu 350 Euro 

Dátum : 3.-4.2.2020

CQI 9 Hodnotenie tepelného spracovania 350 Euro  

Dátum : 5.-6.2.2020

AS9100:2016/AS9100D- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - vývoj produktov

350 Euro Dátum : 10.-11.2.2020

Požiadavky Daimler Group - MBST 2020 500 Euro 

Dátum :12.-13.2.2020

CQI - 12 Hodnotenie systému nanášania povrchovej údržby 350 Euro

Dátum :17.-18.2.2020

AS9120:2016/AS9100B- Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel -subdodávatelia materiálov a produktov

350 Euro  Dátum :19.-20.2.2020

AS9110:2016/AS9110C -Systém managementu kvality pre letecký, kozmický a obranný priemysel - údržba strojov

350 Euro  Dátum :24.-25.2.2020

AQAP 2110:2016- NATO požiadavky zabezpečenia kvality 350 Euro 

Dátum :26.-27.2.2020

ISO 19 001:2018 350 Euro  Dátum :28.2.2020


Ceny sú uvedené bez DPH

Anotácia školenia bude zasielaná na žiadosť

Na žiadosť alebo keď je termín obsadený vám môžeme poskytnúť školenie u vás vo firme

Cena platí pre 1 účastníka

Minimálny počet účastníkov sú 4

V prípade nenaplnenia otvoreného školenia bude jeho termín presunutý