Портфолио

ФМЕА (АИАГ а ВДА) 2019
Формел Q 2015-групација ВW
МБСТ 2016-Даимлер група
ЦСР QМ Кауфтеиле 2017-БМW група
СQЕ


Мм
Премијер
Лм
СМ
ИАТФ 16 949:2016
ИСО 9001:2015
ИСО 45 001:2018
ИСО 14 001:2015
ВДА 1 -2018
ВДА 2-ППФ/ППА
ВДА 4
ВДА 5
ВДА 6,5
ВДА 16
ВДА 8Д, 2017
ВДА 7, 2017
Анализа тврдњи о пољу ВДА
ВДА 6.3:2016
ВДА 6,2
ВДА 19.1/ВДА 19,2
ВДА РГА
МСА 4
СПЦ И
СПЦ ИИ
ППАП
АПQП
ЦКИ-8
ЦКИ-14
ЦКИ-15
ЦКИ-17
ЦКИ-19
ЦКИ-20
ЦКИ-21
ЦКИ-22
ЦКИ-24
ДРБФМ
ММОГ/ЛЕ
АQ 008
АQ 024
АQ 009
АQ 011
АQ 014
АQ 025
АQ 026
Решавање проблема
Тоyота КАТА
Тпм
ЈИДОКА/ЈОКОТЕН
ОЕЕ
СМЕД
ОСЛОНИ
КАИЗЕН
5
ОСЛОНИ
ТQМ

MIL-SPEC - Defense Specifications

MIL- STD -Defense Standard

MIL-PRF - Performance Specifications

MIL-DTL - Detail Specifications

Cataloging Handbook H2

Cataloging Handbook H4

Cataloging Handbook H6

Cataloging Handbook H8

MIL-E-7016F

MIL-STD-167

MIL-STD-188

MIL-STD-196

MIL-STD-202

MIL-STD-310

MIL-STD-461

MIL-STD-810

MIL-HDBK-881

MIL-STD-882

MIL-STD-883

MIL-S-901

MIL-STD-1168

MIL-STD-1234

MIL-STD-1388-1A

MIL-STD-1388-2B

MIL-STD-1394

MIL-STD-1397

MIL-STD-1472

MIL-STD-1474

MIL-STD-1815

MIL-STD-1913

MIL-STD-2045-47001

MIL-STD-2196

MIL-STD-2361

MIL-STD-2525

MIL-STD-3011

MIL-STD-6013

MIL-STD-6016

MIL-STD-6017

MIL-STD-6040

MIL-DTL-13486

MIL-PRF-38534

MIL-PRF-38535